công ty tnhh một thành viên

xổ số kiến thiết sóc trăng

* Vé số Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ Tư hàng tuần, tại số 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được truyền hình trực tiếp trên kênh STV1 và Phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 100,4 Mhz Đài Phát thanh Sóc Trăng, trên sóng AM, tần số 610 Khz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

NĂM 2021

STT NỘI DUNG  
  Phụ lục X Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2019  
 

Quyết định về việc công bố thông tin

 
  Phụ lục IV Kế hoạch sản xuất kinh doanh  và đầu tư phát triển năm 2020  
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019  
 

Bảng cân đối kế toán năm 2019

 
 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

 
 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019

 
 

Kết luận của kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019

 
  Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019  
  CV số 241/CV-XSKT ngày 11/5/2020 về việc thực hiện công bố thông tin (Phụ lục V và VIII)  
  Phụ lục V Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất  
  Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2019  
  CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020  
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  
  Công văn số 325 về việc thực hiện công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2020  
  Bảng cân dối kế toán 6 tháng đầu năm 2020  
  Bảng thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020  
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020  
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2020  
1

Quyết định về việc ban hành thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

2

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng bán đấu giá tài sản: xe Ford Transit biển số 83D-00043.

3

Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá đập phá tháo dỡ và thanh lý vật tư thu hồi khối nhà 3 tầng, nhà máy phát điện và nhà xe thuộc công trình mở rộng Văn phòng làm việc của Công ty (năm 2020)

4

Thông báo về việc tạm dừng phát hành và quay số mở thưởng vé xổ số kiến thiết Sóc Trăng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 09/7/2021

5 Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng phát hành vé xổ số đến hết ngày 05/8/2021
7 Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng phát hành vé xổ số đến hết ngày 19/8/2021
8 Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng phát hành vé xổ số đến hết ngày 16/9/2021
9 Thông báo về thời hạn lĩnh thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng có ngày hết hạn trả thưởng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (31/8/2021)
10 Thông báo về việc tạm dừng phát hành và mở thưởng vé xổ số kiến thiết sau ngày 16/9/2021
11 Thông báo về việc gia hạn thời hạn lĩnh thưởng đối với các vé xổ số kiến thiết Sóc Trăng trúng thưởng có ngày hết hạn trả thưởng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (18/10/2021)
12 Thông báo về việc thực hiện quy định phòng, chống dịch covid-19 trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết (18/10/2021)
13 Thông báo về việc hoạt động kinh doanh xổ số trở lại (18/10/2021)

 

STT NỘI DUNG
1 Phụ lục X Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2020
2 Quyết định về việc công bố thông tin
3 Quyết định về việc phê duyệt nội dung công bố thông tin kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
4 Phụ lục IV Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
5

Phụ lục V Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và ba năm gần nhất

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
6 Bản cân đối kế toán năm 2020
7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
8 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020
9 Kết luận của kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2020
10 Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020
   
11 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021
12 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (5/4/2021)
13 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2020 ngày 21/6/2021
14 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty 6 tháng đầu năm 2021
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2021
15 Bản cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2021
16 Bản cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2021 (Dạng tóm lược)
17 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ năm 2021
18 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ năm 2021 (Dạng tóm lược)
19 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2021
20 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2021 (Dạng tóm lược)
21 Kết luận của kiểm toán về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
22 Bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
23 Bản thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 chọn lọc
24 Công văn số 387 về việc công bố thông tin 30-7-2021
25 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021